Gäst
Logga in

Trafik

 

Bibanan har anslutning till Västra Stambanan i Göransberg, samt till Södra Stambanan i Jomag. Det är intensiv trafik med konkurrens mellan olika operatörer.

 

Persontrafik

Motorvagn Gbg - Eld t.o.r. morgon, middag, kväll. Loktåg Jmg - Mfd likaså. Omstigning mellan motorvagn och loktåg sker i Hbo. Morgontåget från Mariefred har med tre ilgodsvaganr med färsk fisk till Gbg, Jmg resp Mta. Vagnarna till Gbg och Mta kopplas av i Kns för vidare befordran med vagnuttagningen.

 

Vagnslasttrafik

Eld, Llp, Kbg, Mfd, Htn, Lhn, Apr, Kns, Mta, Hps samt Hbo har samtliga utbyte av vagnslaster, främst med Jmg och Gbg, men även med varandra.

 

Containerhamn

För att undvika alltför stort beroende av fossil energi så har Eving Oil valt att skapa en hamn där container från världens all hörn anländer per båt. En vagnsstam körs på morgonen till Jomag och hämtas på kvällen. Eol sköter även trafiken till och från Mta.

 

Styckegods

Kbg utgör navet i ASG:s styckegodstrafik. Vagnar utsättes på morgonen och hämtas in på kvällen. All omlastning sker i ASG:s central.

 

Jomag (SSB) 

Nordost, Söder, Öster. Här har Green Cargo och SJ sin bas. 

 

Göransberg (VSB)

Norr, Nordväst, Väster, Mitten. Här huserar Hector Rail.

 

Tidtabell

Som framgår av grafen, så är det intensiv trafik på banan.