Gäst
Logga in

Anvisningar för fungerande trafikspel

 

Här har vi försökt samla vad som erfordras för att trafikspelet skall flyta störningsfritt baserat på Fremos erfarenheter.

 

Så här kopplar man in modulerna elektriskt

 

Vagnskortsmall UIC

 

Vagnskortsmall innan UIC

 

Förklaring till vagnskort