Gäst
Logga in

Verksamheten

 

Syftet med föreningen är att samla modellbyggare inom modelljärnväg för att öka intresset för modellbygge. Klubbens anläggning/modelljärnväg kommer att bestå av medlemsägda moduler.


Vid modulträffar i och utanför Sverige kommer anläggningen delvis eller helt vara nedmonterad. Vid återkomst efter träffar ordnas monteringskvällar för att montera ihop klubbens anläggning igen. Fördelen med moduler är att klubbanan aldrig behöver se lika ut. Tillkommer nya moduler kan dessa med stor enkelhet testas och utvärderars under lugna former. Klubben kommer att arrangera byggkvällar, körkvällar med trafikspel, temadagar samt modulträffar.


VMJF skall vara en träffaktiv klubb med deltagande i svenska och europeiska träffar. I klubblokalen kommer kördagar med trafikspel enligt Fremo att anordnas.


Klubbens bana bygges i första hand enligt modulstandarden för tvåräls FREMO H0-E (Europa) Moduler byggda enligt andra standarder är välkomna om dessa är kompatibla med FREMO H0-E.
Det går även utmärkt att vara medlem utan moduler.