Gäst
Logga in

Först en bild som föreställer DCC-signalen. Så här ser spänningen ut i spåret om man mäter mellan rälerna. Enligt Fremo skall amplituden vara 14 Volt. (Pulshöjden mellan det svarta och det blå strecket).

En databit "1" representeras av en dubbelpuls där pulslängden är 55 - 61 mikrosekunder. En nolla "0", däremot skall ha en pulslängd som är minst 95 mikrosekunder.

 

Om man mäter spänningen i förhållande till signaljord fås olika resultat beroende på hur boostern är utförd. Det bästa är att ha boostrar med optoisolerad ingång.

Om man använder flera boostrar måste dessa polariseras lika samt ha samma spänningsinställning. För att slippa problem med vissa dekodrar bör även Railcomprotokollet vara deaktiverat.

 

Så här ställer man in Lenz LV102:

 

 

Motsvarande procedur för Tams B-4:

 

 

I lokdekodrar är CV7 "read-only" varför det går att göra detta även om det finns lok på spåret.