Gäst
Logga in

XPLN

 

XPLN är ett tillägg till LibreOffice eller OpernOffice för planering av trafik på modelljärnväg. Senaste version av XPLN är 2.4.0 och det finns särskilda versioner för LibreOffice Window och LinuxOpenOffice Windows och Linux och OpemOffice Mac. För LibreOffice behövs minst version 5.2, men inte 5.3.x eller 5.4.0.x. För OpenOffice behövs minst version 4.0.

 

Det finns en nybörjarmanual på tyska och en ofullständig manual på engelska. På tyska finns det en manual för version 2.0.0, sedan finns det nyhetsuppdateringar för 2.0.2, 2.0.3, 2.1.0, 2.2.0, 2.3.0, 2.3.3. och 2.4.0 (engelska, tyska).

 

All data för ett trafikspel lagras i en .ods fil. Nedan finns en fil med bara stationer och en linje som är bra utgångspunkt för ett nytt spel.

 

Vid generering av dokumentationen till en träff behövs ett antal mallar. Nedan finns exempel på mallar på svenska.

 

Senaste information om XPLN och diskussioner om XPLN finns på FREMOs forum i gruppen farhplan.

 

Äldre versioner

 

2.3.3