Gäst
Logga in

SJ använde följande beteckningar för tågslag 1969:


Y= motorvagnståg (rälsbusståg) litt Y
X= motorvagnståg litt X
Mgt= malmtåg
Pt= persontåg
Snt= snälltåg
Xt= expresståg
Gxt= godsexpresståg
Egxt= extra expressgodståg
Ngt= normalgodståg
Engt= extra normalgodståg
Lgt= lokalgodståg
Elgt= extra lokalgodståg
Tjt= tjänstetåg ofta med tillägget (Ens lok) när det gällde ett sådant

Anm1. Ursprungligen var Y= rälsbusståg (med centralkoppel) och X= motorvagnar (med normala draginrättningar). Senare kom Y att beteckna förbränningsmotordrivna motorvagnar och X att beteckna eldrivna motorvagnar.
Anm2. Beteckningar för tågslag har delvis ändrats under åren. Det fanns t.ex Fjgt= fjärrgodståg och Blt= blandat tåg.