Gäst
Logga in

RUT ( Telefon och Ur system).

För att kunna ansluta sig till ett RUT system behöver du som har en station, mötesspår, eller annan typ av trafikplats där en telefon behövs i anläggningen behöver du följade material.

 

Här finns ett PDF dokument om RUT systemet ( Tyska men innehåller många bilder)

 

 

Bilden nedan: RUT box från H0-fine

 

 

 

Vill du kunna ansluta ett sekundär ur ( impulsur) gäller följande:

    Se kontakter till höger om de tre 25 poliga kontakerna och telefonkontakten RJ11 till vänster på bilden ovan.

 

 

Här finns instruktion för televäxeln

 

 

Att bygga en snabbklocka
Bygganvisning av Thomas Karlsson

Så här kan klocka och RUT box kombineras

 

 

Bild1

Bild2

STEG 1 (Bild1)

Köp ett quartzurverk på Clas Ohlson
Art nr 34-1300 (om du valt en urtavla med en tjocklek mellan 2-4 mm)
Köp till lämpliga visare.

Öppna lådan till urverket med hjälp av en liten platt mejsel (det sitter bara med två snäppen)

 

STEG 2 ( Bild2)
Plocka ur urverket.

Bild 3

 

STEG 3 (Bild 3)
Klipp bort de två blecken i lådan som försett urverket med ström.
Jacka ur på ovansidan i lock och låda så kablarna kan ledas ut.

Kläm fast en röd och svart kabel så ström kan hämtas från batteriet

 

Löd två bruna kablar till spolen på urverket samt en röd till plus och en svart till minus.

 

 

STEG 4 (Bild 4)
Bänd försiktigt upp urverket utan att vända på den vänstra delen (löst kugghjul)
   
STEG 5 (Bild 5)
Ta bort kugghjulet på den högra delen genomatt dra loss ratten man ställer klockan med. Klockans minut och timvisare påverkas nu inte av klockkretsen

STEG 6 (Bild 6)
Sätt ihop urverket, minutvisaren går nu mycket lätt, kontrollera genom att vrida det gängade mässingsröret Montera tillbaka verket i lådan obs att ratten för tidsinställning nu saknas

   

STEG 7 (Bild 7)
Elektrisk inkoppling
De bruna trådarna från spolen kopplas via ett motstånd på 9600 ohm Till mitten på en tvåpolig vippomkopplare som inte kortsluter vid omkoppling (omkopplaren är till för att fasvända och därmed synka klockan om den går en minut före)

De bruna trådarna dras vidare till två av de mittre benen på enfyrpolig vippomkopplare tex elfa 35-224-14.
Den röda och svarta tråden från batteriet kopplas till mitten på omkopplaren vid sidan om de bruna.
Och de sista röda och svarta kopplas till omkopplaren enligt bild så även Pulsen från rutklockan.

När omkopplaren står i batteriläget kommer klockan att takta en minut/sekund eftersom vi utnyttjar klockans egen sekundvisare för att driva minutvisaren.
I pulsläget följer klockan pulserna från rutklockan.

 

 

STEG 8 (Bild 8)
Kapa minut och timvisare så de passar till din urtavla och sekundvisaren kapas enl bild Sekundvisaren skall driva minutvisaren och skall därför förbindas på ngt sätt med varandra Jag har borrat ett extra hål i minutvisaren och bockat upp denna ände så sekunvisarens bakände kan stickas i där Sekundvisaren får ett hårt arbete som den inte är tänkt för när den skall "lyfta" minutvisaren (som tyngst mellan åtta och tio) balansera om möjligt minutvisaren.
Min minutvisare på 4cm fungerar utan motvikt men jag har ändå lindat några varv lödtenn i bakkant på minutvisaren

   
STEG 9 (Bild 9)
Nu är det bara att takta fram till starttid och vänta på att trafikspelet skall börja


Thomas K