Gäst
Logga in

 
                                                                        

  

Värnamo Moduldagar Höstträffen 
Värnamo Moduldagar Autumn Meeting
7 -10 November 2024  

uppdaterad 2024-03-07

 


Välkommen till Värnamo Moduldagar Höstträffen 2024

Träffen kommer att hålla till på Gullbrannagården i Eldsberga utanför Halmstad helgen 7-10 November 2024


Welcome to Värnamo Moduldagar Autumn Meeting 2024, which this year will take place in the weeked 7-10 November 2024

Datum/Date: 7 - 10 November 2024

Plats/Location: Gullbrannagården Eldsberga, Halmstad

Skala/Scale: H0-RE, Epok 5

 

Deltagare ska vara anmälda via vårt formulär senast den 30 September 2024
Länk till anmälan finns i Inbjudan

 

Participants shall sign up thru the form, latest 30 th September 2024
Link till sign up form can be found in the invitation (Inbjudan).

 

Träffinformation/General information H0-RE

Temat för banan är Sverige med angränsande länder.
För att banan ska bli så bra som möjligt förbehåller vi oss rätten att lägga stationer och lastplatser där de passar in i banan oavsett vilket land modulerna kommer i från.
Det rullande materialet är Epok 5 och hjulen ska följa NEM eller RP25.

Eng. H0-RE
The theme of the meeting is Sweden with neighboring countries.
In order for the track to be as good as possible, we reserve the right to add stations and loading places where they fit into the track regardless of the country of origin of the modules.
The rolling material is Era 5 and the wheels must follow NEM or RP25.
  

INFO ALLMÄNHET/BESÖKARE/VISITORS
Tyvärr kan vi inte erbjuda allmän publik denna träff.
The meeting are not open for public view. Participant only

Notera/Note
Är du medlem i FREMO eller VMJF, deltager du utan kostnad . Övriga betalar 400:- SEK. 
Du behöver dock anmäla dig till träffen oavsett medlem eller ej.


Are you a member of Fremo, you are participating without any cost, non-mebers pay 400:- SEK.

 

 

Mvh/Regards

Värnamo Modelljärnvägsförening

Värnamo Modelrailroad Assosiation