Gäst
Logga in

Trafikdagarna 7 - 8 maj 2022

 

Körningen lockade 9 deltagare. Tidsperiod 1967 - 1999 

 

Banan  är lite annorlunda jämfört med senaste körningarna.

 

Trafikledningen är av modernare snitt och hanteras från en trafikledningscentral (tlc) bemannad med en fjärrtågklarerare (fjtkl).