Gäst
Logga in

Trafikdag 12:maj 2012

 

Då det går snabbt att bygga upp en bana med moduler så kunde första trafdagen hållas redan 2012-05-12.

Den första moduluppställningen bestod av en bana i ett U bestående av Avkroken - Mariefred - Korsnäs - Spånsta.

Trafiken genomfördes med en ganska enkel tidtabell.