Gäst
Logga in

Klubbkörningen den 10-11 november 2018.

 

Denna klubbkörning hade ett annat upplägg än vanligt. Det var trafikspel utan klocka och med tonvikt på växling med ett antal växlingslag som hade till uppgift att utföra vagnsutbyten vid olika platser. Alla växlingsuppdrag utgick från Rangerbangården (Jomag). Omvärlden representerades av Göransberg där godstågen till Rangerbangården bildades. Hämtade vagnar från kunderna skickades sedan i godståg från Rangerbangården till Omvärlden.

 

Själv körde jag dels några heltågssätt som bara hade en destination och dels några växlingssätt som skulle byta vagnar på olika platser. Vagnarna skulle också placeras hos rätt mottagare. Man fick också ta hänsyn till att andra växlingssätt med andra destinationer kunde behöva passera eller att jag skulle möta andra sätt när jag själv skulle till min destination. När jag hade lämnat och hämtat vagnarna skulle jag köra tillbaka till Rangerbangården och mitt uppdrag var utfört.

 

Vi hann med fyra sådana trafikspel under de två dagarna. Själv tycker jag detta var ett intressant sätt att ha trafikspel. Det var ingen tidspress utan det fick ta den tid man behövde. Man fick tänka sig för när man planerade sina växlingsrörelser så att det fanns möjlighet att låta andra passera mitt under växlingen.

 

Men som vanligt var det då och då lite problem med vagnskoppel speciellt mellan OBK- koppel och standardkoppel.

Slutomdömet blir dock mycket positivt.

 

/Per Ljungberg