Gäst
Logga in

 
                                                                        

 

 

Värnamo Moduldagar 2023    

uppdaterad 2022-10-02

 


Välkommen till Värnamo Moduldagar 2023, Trettonhelgen 2023

Träffen kommer att hålla till på Gullbrannagården i Eldsberga utanför Halmstad


Welcome to Värnamo Moduldagar, which this year will take place in the weeked 5-8 Januari 2023

Datum/Date: 5 - 8 January 2023

Plats/Location: Gullbrannagården Eldsberga, Halmstad

Skala/Scale: H0-RE, Epok 4

 

Deltagare ska vara anmälda via vårt formulär senast den 13 November 2022
Länk till anmälan finns i Inbjudan

 

Participants shall sign up thru the form, latest 13th November 2022
Link till sign up form can be found in the invitation (Inbjudan).

 

Träffinformation/General information H0-RE

Temat för banan är Sverige med angränsande länder.
För att banan ska bli så bra som möjligt förbehåller vi oss rätten att lägga stationer och lastplatser där de passar in i banan oavsett vilket land modulerna kommer i från.
Det rullande materialet är Epok 4 och hjulen ska följa NEM eller RP25.

Eng. H0-RE
The theme of the meeting is Sweden with neighboring countries.
In order for the track to be as good as possible, we reserve the right to add stations and loading places where they fit into the track regardless of the country of origin of the modules.
The rolling material is Epoch 4 and the wheels must follow NEM or RP25.
  

INFO ALLMÄNHET/BESÖKARE/VISITORS
Tyvärr kan vi inte erbjuda allmän publik denna träff.
The meeting are not open for public view. Participant only

Notera/Note
Är du medlem i FREMO eller VMJF, deltager du utan kostnad . Övriga betalar 300:- SEK. 
Du behöver dock anmäla dig till träffen oavsett medlem eller ej.


Are you a member of Fremo, you are participating without any cost, non-mebers pay 300:- SEK.

 

Mvh/Regards

Värnamo Modelljärnvägsförening

Värnamo Modelrailroad Assosiation