Gäst
Logga in

Värnamo Moduldagar 2019

För 9 år sedan drog Fredrik Pettersson i gång denna träff. Så småning om tog VMJF över ansvaret för träffen och har drivit den vidare. En utveckling av träffen har varit att arrangera den som en FREMO-träff de sista åren.

Träffen som genomfördes den 3-6 Januari var den 10:e i ordningen. Nio av de tio träffarna har varit i Libanongården, Värnamo. En träff har ordnats i VMJF:s lokaler.

 

Årets träff var en ren trafikspelsträff med inriktning på rangering. Banritare och trafikspelsplanerare hade gort ett kul trafikspel som satte tankeförmåga och kreativiten på prov. Många av köruppdragen gick ut på att köra ett lokalgodståg till ett av alla industriområden som fanns utmed banan för att där göra ett vagnsutbyte innan man återgick till utgångsstationen. Svårighetsgraden på uppdragen varierade lite och det var skoj.

 

Träffen besöktes av deltagare från Sverige, Norge samt Tyskland vilket var kul.Som alltid på träffar körs det inte enbart tåg. Det gick åt en del kaffe och pratstunder samt erfarenhetsutbyte var många.

 

 

En av många Norska moduler. 

 

 

 TKL förbereder avgång från Nettelund

 

 

En del av banan 

 

 

Rangering på Kristineberg

 

Det gäller att ha ordning på vagnarna