Gäst
Logga in

Trafikdagar 11-12 November 2017

Helgen 11-12 November 2017 annordnades en trafikhelg i vår lokal. Banan och det tillhörande trafikspelet hade temat rangering men även persontrafik förekom. Banan hade tre rangerområden: 1) Korsnäs med till Eving Oil, Herforder Pils och Ljungbergets Lp, 2) Kristineberg, 3) Matboda med hamnen LisHafen. (Se banplanen under bliderna). Dessutom kördes tidtabellen med fordon för tre "epoker": först Sverige 1962-1967 (4 trafikspelsdagar), sedan Sverige 2000-2015 (2 trafikspelsdagar) och till sist Tyskland 2000-2015 (2 trafikspelsdagar).

 

 

 

 

 

Banplan