Gäst
Logga in

Trafikdag 26 Oktober 2013

Per hade gjort ett intressant trafikspel som kördes 3 gånger.

Johan skötte maten på ett föredömligt sätt.

De sju klubbmedlemmarna och två gästerna var mycket nöjda med dagen.