Gäst
Logga in

Kolding 20141002-05

I Danska Kolding hölls en modernträff i H0. Från VMJF deltog sex medlemmar.

Banan gick från Tyskland via Danmark till Sverige, där tågen fick vända för att kunna fortsätta till Norge.

Banan bestod av ett tågmagasin och en station från Tyskland, en station och en trafikplats från Danmark, två trafikplatser (Kristineberg och Eving Oil) och ett tågmagasin (Göransberg) från Sverige, ett tågmagasin, två stationer och ett antal små trafikplatser från Norge.

Kristineberg användes som förgrening mellan Danmark och Norge, vilket gjorde att all trafik mellan Danmark och Norge fick gå till Göransberg och vända.

 

Köruppdragen var lite annorlunda mot normalt. Man fick inte ett uppdrag utan ett häfte med uppdrag som räckte hela trafikdagen.

Kul att prova en ny variant. Fördelen är att man inte behöver vänta lika länge på nästa körning. Nackdelen är att det är mer känsligt för förseningar. Det kräver också att det finns tillräckligt med förare så att alla tåg körs.