Gäst
Logga in

Skaarebanans vänner höll i helgen 4-6/10 en Fremoträff i Ask Gjerderum strax norr om Oslo. VMJF var på plats representerade av Roland S, Martin B och Thomas K, vi anlände sent em Torsdag och började montera den svenska sidan med Marifred + Solåsens magasin(inlånad norsk) och lite kurvor innan bansträckningen gick in i Norge.
Allt blev körklart under torsdag kvällen och fredag morron startades med genomgång av trafikspelet som utspelar sig en viss vecka i augusti 1959, och de hjälpmedel TKL har till förfogande som ex lista på med typ av vagnar in och ut för varje dag, spelet går över mån t o m fredag vi hann t o m spela lördag också. Ett annat "nyhet" var melleboxen för begäran av linje och låsning av densamma mellan två stationer fungerade alldeles ypperligt då man slapp ringa vilket endast blev behov om tåg ev skickades i fel ordning. Vi fick låna med oss 1 ex hem för test, det är Paul som snickrat ihop denna tingest som kopplas till bef Loconet system = ingen kabeldragning.
Den dagliga Avisen kom ut ngt försenad pga för sen inleverans av massa till Korsnäs.
Vi hade en trevlig tåghelg och tackar våra vänner för god samvaro, vi avslutade med att idén om att få till en "stor" skandinavisk del till Rendsburg 2014