Gäst
Logga in
Vi var cirka 35 personer varav  2 från Norge som besökte Geflemodul som detta år kom att avbilda GDJ och stambanan genom Norrland kring deras mötespunkt Storvik.
 
Under torsdagen körde vi året 1930 och fredag-lördag blev det 1937. Den stora skillnaden mellan dessa år är att stambanan elektrifierades 1935 kring Storvik.
 
Vi körde med ånglok på stambanan de första tre trafikspelen och sedan med ellok övriga 4 spel på stambanan.