Gäst
Logga in

FREMO träff i Norska Dal

Den 8-11/10 2015 var vi 9st från VMJF som deltog vid FREMO-träffen i Norska Dal.
Lokalen var belägen i botten på ett Best Western hotell, så det var smidigt med både mat och överliggning.
Själva lokalen var mycket bra med möjlighet att lasta på och av under tak.
Dessutom var golvet försett med en matta som dels gjorde det skönare för fötterna men även dämpade sorlet.

 

Temat för träffen var 1962, så fordonen fick inte vara nyare 1962.
Själva trafiken gick med en huvudbana mellan Göransberg och Bronebackken.
I Eiker strålade dessutom två bibanor ihop med huvudbanan, se banplanen, så här var det mycket att göra.
På bibanorna kördes arbetande godståg som rangerade på mellanliggande stationer. Det förekom också livlig persontrafik med på ånglok och motorvagnar.


Inom den svenska delen gick det ett lokalgodståg Göransberg-Charlottendahl tur och retur, som rangerade Bjästa.

Detta var en väldigt trevligt träff, så vi får hoppas att det annordnas fler träffar på samma ställe.

 

 

 

Banplan