Gäst
Logga in
Värnamo Moduldagar 2020
uppdaterad 2020-03-11
  

 

 

                                 

 

 

 

Välkommen till Värnamo Moduldagar som i år sker under hösten. Det blir ett jubileum ( 10 år)
Träffen kommer att vara i Bor som ligger ca 10 km öster om Värnamo.

Welcome to Värnamo Moduldagar, which this year will take place during the autumn.
The meeting will be in Bor which is about 10 km east of Värnamo.

 

Datum/Date: 29 Oktober -1 November 2020

Plats/Location: Gymnastiksalen Bors högstadieskola BOR ( 8 km öster om Värnamo)

 

ANMÄLNINGSTIDEN FÖR 2020 ÅRS TRÄFF ÄR NU ÖPPNAD
Deltagare ska vara anmälda via vårt formulär senast den 16 Augusti 2020 
LÄNK TILL ANMÄLAN FINNS I INBJUDAN, SE MENY TILL VÄNSTER

 

Träffinformation / Generall information

Temat för banan är Sverige med angränsande länder inklusive Tyskland.

För att banan ska bli så bra som möjligt förbehåller vi oss rätten att lägga stationer och lastplatser där de passar in i banan oavsett vilket land modulerna kommer i från.

Det rullande materialet är Epok 4 och hjulen ska följa NEM eller RP25.

I träfflokalen råder det alkoholförbud.


The theme of the meeting is Sweden with neighboring countries including Germany.

In order for the track to be as good as possible, we reserve the right to add stations and loading places where they fit into the track regardless of the country of origin of the modules.

The rolling material is Epoch 4 and the wheels must follow NEM or RP25.

There is an alcohol ban in the meeting room.

 

 

INFO ALLMÄNHET / BESÖKARE /VISITORS
Tyvärr kan vi inte erbjuda allmän publik denna träff.
The meeting are not open for public view. Participant only

Anmäler du dig MED modul/ Sign up WITH modules
Då är träffen avgiftsfri. Du betalar endast för  mat och boende.

if you SIGN up with modules, then you participate without any meeting cost.

Anmäler du dig UTAN modul / Sign up WITHOUT modules
Då är kostnaden 300 kr, oavsätt om du deltager hela eller endast delar av träffen.
Then the cost is 300 SEK , no matter if you only stay one day or the entire weekend.

 

Notera / Note
Är du medlem i FREMO eller VMJF, deltager du utan kostnad oavsätt moduler eller ej, Du betalar endast för boede och mat.
Du behöver dock anmäla dig till träffen oavsätt medlem eller ej.


Are you a member of Fremo or VMJF, you are participating without any cost, no matter if you bring modules or not. You only pay for you accommodation and food.

 

 

Mvh/ Regards

Värnamo Modelljärnvägsförening

Värnamo Modelrailroad Assosiation