Gäst
Logga in
        

 

 

Värnamo Moduldagar 2024    

uppdaterad 2023-12-06

 


Välkommen till Värnamo Moduldagar 2024

Värnamo Moduldagar 2024 kommer denna gång att äga rum i föreningens lokal. Detta innebär att antalet möjliga deltagare är begränsat.


Värnamo Moduldagar 2024 will take place in VMJF:s premises. This means that the number of participants is limited.

Datum/Date: 27 - 28 January 2024

Plats/Location: Värnamo Mossle Bonkegård

Skala/Scale: H0-RE, Epok 4

 

Deltagare ska vara anmälda via epost senast den 30 November 2023
Anmälan sker via epost till: Vmodul@vmjf.org

 

Participants shall sign up thru a email, latest 30 th November 2023

Sign up are made thru email to: Vmodul@vmjf.org

 

 

TRÄFFINFORMATION VModul 2024 

Banan kommer i huvudsak att bestå av de moduler som föreningen har tillgång till, men viss möjlighet att ansluta externa modluler kommer att finnas.

 The layout will primarily consist of our own modules, but it is possibile to connect some external modules.

 

  • H0-RE (H0 / 1:87 )

 

Det rullande materialet är Epok 4 och hjulen ska följa NEM eller RP25.
The rolling material is Epoch 4 and the wheels must follow NEM or RP25.

 


TIDTABELL/DAGSPROGRAM

 

Notera :
Dagprogrammet är endast riklinjer för träffen, tider mm kan komma att ändras under helgen.

Antalet TRAFIKSPEL kan komma att variera under träffen beroende på hur planeringen mm fungerar!
 

RIKTLINJER/DAGSSCHEMA

 

Fredag: 26/1

 

ca 16:00 - Bygger in ev moduler i banan 

ca 18:30 - 20:00 Middag ( på stan)

 

Lördag: 27/1

08:30 Genomgång Trafikspel

ca 09:00 Start – TRAFIKSPEL 1
ca 13.00 – 14:30 Lunch ( på stan)

ca 14:45 - TRAFIKSPEL 2

ca 18:30 - 20:00 Middag ( på stan)

ca 20:15 TRAFIKSPEL 3

 

Söndag 28/1

09:00 Genomgång Trafikspel

09:15 Start – TRAFIKSPEL 4
13.00 – 14:30 Lunch ( på stan) med kort feedback på träffen. 
14.30 – nedmontering samt städning.

 

 

Styrning/ Elsystem

Loconet

För dig som inte har något Loconet hantag så kommer det finnas att låna på plats.
Körkontroller som accepteras . FREMO-FRED, wiFred,  UT4 

 

Anläggningen/ Moduler

 

Rullande material

 

Trafikspel, Period/Epok 4 1967-1990

 

Vi kör trafikspel med förebild från Skandinavien

Saxad info från perioden:

A7/B7-vagnarna tas i trafik. En ny rälsbusstyp, Y1, levereras. Rc5 & Rc6 levereras. Alla personvagnar märks efterhand med det s.k. frimärket. Nya godsvagnar Hbikks och Lnps. ATC-1 tas i drift 1980. SJ:s sista smalspåriga linje, Växjö-Västervik, läggs ned. Nitade 30-talsvagnar tas ur trafik. D-lokens sista aktiva tid. Styckegods på järnväg upphör.

TGOJ ägs till hälften av SJ from 1982. 1979 tas NBJ upp som dotterbolag i SJ och upphör helt 1985

 

Persontåg, godståg, lokalpersontåg, lokala godståg, fraktsedlar och vagnskort kommer användas.

 

Eventuellt kommer bokningsbara enhetståg att erbjudas för dig som vill lufta ditt tågsätt, dessa tåglägen kommer fördelas efter efterfrågan.

Rekommendation angående rullade material:
Vagnar, tag med vagnar för att vara tillgängliga på tågborden så vi får bra vagnsutbyte i alla uppdrag.
Önskvärt är att varje deltagare tar med sig  minst 5 vagnar (gärna fler) med vagnskort.
Medtag gärna laster till öppna vagnar.
Har du en större modul som kräver mer än 5 vagnar så tar du med till ditt eget behov eller efterlyser vagnar via forum eller likande.

 

Varje deltagre med trafikplats ansvarar att fraktsedlar finns till och från er lastplats.

 

Bemanning av moduler som kräver personal.

Modulägaren tillser om möjligt att bemanning finns till respektive trafikspel. Bokningslista för TKL uppdrag kommer finnas på plats.

  

 

Funktionärer H0

uppdaterad: 23-07-11

 

H0

Ansv.

 

 

BA:

 Leif H 

 

 Justerad bana från November 2023

TA:

Stefan Fjällermark

 

 

EA:

Johnny Malm

 

 

Tele & Ur:

Klocka och telefoni. Ansv: VMJF/FP

 VMJF DECT

 

 

Anmälda 23-11-30, anmälan stängd

Johannes Edvinsson  Sjömarken  
Thomas Gross  Berlin  
Fredrik Pettersson Värnamo  
Johnny Malm Röttle  
Martin Bocek Växjö  
Simon Nilsson  Skillingaryd  
Leif Halldeberg  Värnamo  
Thomas Karlsson  Åsheda  
Leif Carlsson  Värnamo  
Tommy Kallberg Jönköping  
Roland Spångberg  Norrköping  
Stefan Fjällemark  Stenungsund   
Gustav Fahlström  Borås  
Johan Sjöö Svanaholm  
Jan Aronsson Rydaholm  
Curt-Ove Svensson  Borås  
Bengt Andrén  Borås  
Sven Edelberg  Borås