Gäst
Logga in
Värnamo Moduldagar 2022

uppdaterad 2021-08-31
                                                                        

 

 

        

  


Välkommen till Värnamo Moduldagar 2022, Trettonhelgen 2022

Träffen kommer att hålla till på klassik mark, dvs Libanongården i Värnamo


Welcome to Värnamo Moduldagar, which this year will take place in the weeked 6-9 Januari 2022

Datum/Date: 6 - 9 January 2022

Plats/Location: Libanongården Värnamo

Skala/Scale: H0-RE , AmericaN

 

Deltagare ska vara anmälda via vårt formulär senast den 14 November 2021
LÄNK TILL ANMÄLAN FINNS I INBJUDAN, SE MENY TILL VÄNSTER

 

Träffinformation / Generall information H0-RE

Temat för banan är Sverige med angränsande länder.
För att banan ska bli så bra som möjligt förbehåller vi oss rätten att lägga stationer och lastplatser där de passar in i banan oavsett vilket land modulerna kommer i från.
Det rullande materialet är Epok 4 och hjulen ska följa NEM eller RP25.

Eng. H0-RE
The theme of the meeting is Sweden with neighboring countries.
In order for the track to be as good as possible, we reserve the right to add stations and loading places where they fit into the track regardless of the country of origin of the modules.
The rolling material is Epoch 4 and the wheels must follow NEM or RP25.
 

 

 

Träffinformation / Generall information AmericaN

För att banan ska bli så bra som möjligt förbehåller vi oss rätten att lägga stationer och lastplatser där de passar in i banan oavsett vilket land modulerna kommer i från.

Eng. AmericaN
In order for the track to be as good as possible, we reserve the right to add stations and loading places where they fit into the track regardless of the country of origin of the modules.

 

INFO ALLMÄNHET / BESÖKARE /VISITORS
Tyvärr kan vi inte erbjuda allmän publik denna träff.
The meeting are not open for public view. Participant only

Anmäler du dig MED modul/ Sign up WITH modules
Då är träffen avgiftsfri. Du betalar endast för  kaffe/the och tilltugg.

if you SIGN up with modules, then you participate without any meeting cost.

Anmäler du dig UTAN modul / Sign up WITHOUT modules
Då är kostnaden 300 kr, oavsett om du deltager hela eller endast delar av träffen.
Then the cost is 300 SEK , no matter if you only stay one day or the entire weekend.

 

Notera / Note
Är du medlem i FREMO eller VMJF, deltager du utan kostnad oavsett moduler eller ej, Du betalar endast för boede och mat.
Du behöver dock anmäla dig till träffen oavsätt medlem eller ej.


Are you a member of Fremo or VMJF, you are participating without any cost, no matter if you bring modules or not. You only pay for you accommodation and food.

 

 

Mvh/ Regards

Värnamo Modelljärnvägsförening

Värnamo Modelrailroad Assosiation