Gäst
Logga in


TRÄFFINFORMATiON


TIDTABELL

 

Notera :
Dagprogrammet är endast riklinjer för träffen, tider mm kan komma att ändras under helgen.

Antalet TRAFIKSPEL kan komma att variera under träffen beroende på hur planeringen mm fungerar!

Torsdag: 5/1

Ankomst från kl: 12:00 - senast kl: 18:00 med moduler

 

VIKTIGT:

Vet du om att du inte kan komma till 18:00, meddela detta vid anmälan.

 

Därefter, uppmontering, hela anläggningen monteras tillsammans innan körning påbörjas!

El-ansvarig och BA –ansvarig beslutar när anläggningen kan tas i drift.  Detta skall respekteras!

Därefter fri körning när klartecken ges från EA/BA in på småtimmarna.

RIKTLINJER/DAGSSCHEMA

 

Fredag: 6/1

 

08:30 - Genomgång inför Trafikspelen

09:30- Uppställning av trafikspel utgångsläge plus funktionärer ( TKL) 
ca 10:30 - Start TRAFIKSPEL 1
ca 13:00 – 14:30 Lunch

ca 14:30, genomgång TRAFIKSPEL 2

ca 14:45  TRAFIKSPEL 2

ca 18:30 - 20:00 Middag
ca 20:15 TRAFIKSPEL 3

 

Lördag: 7/1

08:30 Genomgång Trafikspel

ca 09:00 Start – TRAFIKSPEL 4
ca 13.00 – 14:30 Lunch

ca 14:45 - TRAFIKSPEL 5.

ca 18:30 - 20:00 Middag 185 kr

ca 20:15 TRAFIKSPEL 6

 

Söndag 8/1

09:00 Genomgång Trafikspel

09:15 Start – TRAFIKSPEL 7
13.00 – 14:30 Lunch med kort feedback på träffen. 
14.30 – nedmontering samt städning.

 

 

Styrning/ Elsystem

Loconet

För dig som inte har något Loconet hantag så kommer det finnas att låna på plats.
Körkontroller . FREMO-FRED, UT4 

 

Anläggningen/ Moduler

 

Rullande material

 

Trafikspel, Period/Epok 4 1967-1990

 

Vi kör trafikspel med förebild från Skandinavien

Saxad info från perioden:

A7/B7-vagnarna tas i trafik. En ny rälsbusstyp, Y1, levereras. Rc5 & Rc6 levereras. Alla personvagnar märks efterhand med det s.k. frimärket. Nya godsvagnar Hbikks och Lnps. ATC-1 tas i drift 1980. SJ:s sista smalspåriga linje, Växjö-Västervik, läggs ned. Nitade 30-talsvagnar tas ur trafik. D-lokens sista aktiva tid. Styckegods på järnväg upphör.

TGOJ ägs till hälften av SJ from 1982. 1979 tas NBJ upp som dotterbolag i SJ och upphör helt 1985

 

Persontåg, godståg, lokalpersontåg, lokala godståg, fraktsedlar och vagnskort kommer användas.

 

Bokningsbara enhetståg kommer erbjudas för dig som vill lufta ditt tågsätt, dessa tåglägen kommer fördelas efter efterfrågan.

Rekommendation: Varje deltagare tar med minst 5 vagnar (gärna fler) med vagnskort. Medtag gärna laster till öppna vagnar.
Har du en större modul som kräver mer än 5 vagnar så tar du med till ditt eget behov eller efterlyser vagnar via forum eller likande.

 

Varje deltagre med trafikplats ansvarar att fraktsedlar finns till och från er lastplats.

 

Bemanning av moduler som kräver personal.

Modulägaren tillser om möjligt att bemanning finns till respektive trafikspel. Bokningslista för TKL uppdrag kommer finnas på plats.

  

 

Funktionärer H0

uppdaterad: 22-11-19

 

H0

Ansv.

 

 

BA:

Jonas Hjelm

 

 

TA:

Stefan Fjällemark

 

 

EA:

Johnny Malm

 

 

Tele & Ur:

Klocka och telefoni. Ansv: VMJF/FP

 VMJF DECT